Jak být zdravou a zářivou ženou

Jak být zdravou a zářivou ženou

Jsme bytosti pocházející z přírody, nejsme od ní odděleni, i když si to můžeme při západním stylu života, myslet. Pokud budeme plynout s přírodou a jejími cykly bude se nám snáze žít. To znamená respektovat polarity: režim světlo-tma (den/noc), léto-zima,...