Ochrana vašich osobních údajů

Pokud jste mým klientem, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

Kdo je správce?

 

 

 

Mé jméno je Zuzana Věchtová, jsem OSVČ pod IČ 72011416, se sídlem Krásný Studenec 198, Děčín, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Děčín, č.j. 1862/06/Ž/Jk a provozuji webovou stránku www.zuzanavechtova.cz.  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

 

 

Kontaktní údaje

 

 

 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 608 61 22 66 nebo na e-mail: zuza@zuzanavechtova.cz.

 

 

 

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

 

 

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

 

 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 

 

  • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail, tel.č., které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání objednaných služeb..),
  • vedení účetnictví – jste-li zákazníky a klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,
  • marketing za účelem zasílání newsletterů – vaše osobní údaje (e-mailová adresa), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem či klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají, a to po dobu fungování mého webu a nabízení mých služeb.

 

 

 

Pokud nejste přímo zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu fungování mého webu. Ve všech případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

 

 

  • fotografická dokumentace – v rámci kurzů a akcí mnou pořádaných mohou být pořizovány fotografické dokumentace pro účely další propagace. Vždy na toto budete předem upozornění a pokud by to bylo v rozporu s Vaším přáním, je možno kdykoliv se proti tomuto vymezit, budu respektovat vaše přání.
  • další informace, které mi dobrovolně poskytnete, a které jsou podstatné pro výkon charakteru služby (např. v přihlášce na některou z pořádaných akcí) – tyto informace zpracovávám a uchovávám pouze po dobu trvání služby, následně jsou natrvalo vymazány.

 

 

 

Vaše standardní osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

 

 

Cookies

 

 

 

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

 

 

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat v nastavení.

 

 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

 

 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

 

 

 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,  využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

 

 

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Cleverstart s. r. o.

 

 

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

 

 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

 

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: zuza@zuzanavechtova.cz.

 

 

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

 

 

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 

 

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

 

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že snad provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

 

 

Právo na přenositelnost.Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 40 dní.

 

 

 

Právo na výmaz (být zapomenut)  – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.

 

 

 

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

 

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

 

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – e-maily s inspirací, články či upozorněním na produkty a služby vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám občasné zprávy jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, případně odpovědí na zaslaný e-mail s textem „odhlašuji odběr“.

 

 

 

Mlčenlivost

 

 

 

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>

 

 

 

Share This